top of page

2.

Psychoterapia psychoanalityczna

Psychoterapia to odnajdywanie siebie i rozplatanie supłów naszej psychiki w bezpiecznym otoczeniu i w obecności zaufanego towarzysza jakim jest terapeuta.

Psychoterapia może pomóc w przypadku: depresji, stanów lękowych, problemów w relacjach z ludźmi, chwiejności nastrojów, trudnych emocji w okresie okołopordowym i wielu innych.

Relacja między pacjentem a terapeutą zawiązuje się już przy pierwszym ich kontakcie. Może to być pierwsza rozmowa telefoniczna, wymiana maili czy spotkanie. Dzieje się to w sposób naturalny, nienarzucony i spontaniczny. Podczas kolejnych spotkań para terapeutyczna stara się odnaleźć wspólny język i stworzyć nić porozumienia, która stanie się kamieniem węgielnym ich dalszej relacji i procesu terapeutycznego. Sam proces jest bardzo dynamiczny i choć wpisany w pewne ramy, nie raz zaskakuje zarówno pacjenta jak i terapeutę.

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą nigdy nie oznacza rozpoczęcia terapii. Proces terapeutyczny poprzedzony jest trzema konsultacjami wstępnymi, które nie zobowiązują do dalszej wspólnej pracy, lecz które mają pomóc w nakreśleniu problemu i zastanowieniu się jaka forma pomocy będzie dalej najbardziej korzystna.

W czym pomagam:

 • wsparcie psychoterapeutyczne dla mam dzieci z trudnościami 

 • wypalenie zawodowe

 • powtarzające się trudności w relacjach z ludźmi

 • zaniżone poczucie własnej wartości

 • objawy psychosomatyczne

 • doznanie w przeszłości bolesnych doświadczeń (w tym straty, zranienia)

 • doświadczanie uczuć lęku, niepokoju, napięcia

 • objawy depresyjne, a w tym obniżony nastrój, zmęczenie, apatia 

 • depresja poporodowa, „baby blues” i stany depresyjne podczas ciąży

 • problemy nastoletniego okresu dojrzewania

 • zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania

 • brak zadowolenia ze swojego życia i potrzeba poprawy jego jakości

 • chęć lepszego rozumienia siebie i doświadczenia głębokiego rozwoju osobistego

Konsultacja: 130 zł

Terapia: 130 zł

13545836_freud.jpg
IMG_7116.HEIC
bottom of page