2.

Psychoterapia psychoanalityczna

Psychoterapia to odnajdywanie siebie i rozplatanie supłów naszej psychiki w bezpiecznym otoczeniu i w obecności zaufanego towarzysza jakim jest terapeuta.

Psychoterapia może pomóc w przypadku: depresji, stanów lękowych, problemów w relacjach z ludźmi, chwiejności nastrojów, trudnych emocji w okresie okołopordowym i wielu innych.

Relacja między pacjentem a terapeutą zawiązuje się już przy pierwszym ich kontakcie. Może to być pierwsza rozmowa telefoniczna, wymiana maili czy spotkanie. Dzieje się to w sposób naturalny, nienarzucony i spontaniczny. Podczas kolejnych spotkań para terapeutyczna stara się odnaleźć wspólny język i stworzyć nić porozumienia, która stanie się kamieniem węgielnym ich dalszej relacji i procesu terapeutycznego. Sam proces jest bardzo dynamiczny i choć wpisany w pewne ramy, nie raz zaskakuje zarówno pacjenta jak i terapeutę.

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą nigdy nie oznacza rozpoczęcia terapii. Proces terapeutyczny poprzedzony jest trzema konsultacjami wstępnymi, które nie zobowiązują do dalszej wspólnej pracy, lecz które mają pomóc w nakreśleniu problemu i zastanowieniu się jaka forma pomocy będzie dalej najbardziej korzystna.

Konsultacja

Terapia: 

13545836_freud.jpg