top of page

Sylwia Zientek

Z  wykształcenia jestem psychologiem specjalność kliniczna, pedagogiem, neurologopedą   oraz konsultantem Metody Tomatisa® pozom IV.  Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej  w Warszawie - 2 lata. ​

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi,  dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami.

Życie zawodowe poświeciłam ciągłemu doskonaleniu swojego warsztatu i podejścia terapeutycznego aby w szerokim zakresie spojrzeć na rozwój dziecka od rozwoju mowy poprzez rozwój emocjonalny i poznawczy w kontekście życia w rodzinie. Zdobyte przeze mnie doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie pozwala mi na lepsze i bardzo  precyzyjne zdiagnozowanie trudności i problemów małego człowieka oraz dobór odpowiednich metod  terapeutycznych.

Swoje doświadczenia zawodowe zdobyłam już na studiach w Uniwersytecie Gdańskim odbywając liczne praktyki zawodowe w ośrodkach terapeutycnych, poradniach logopedycznych, ośrodkach wczesnej interwencji na terenie Trójmiasta.

Własną, indywidualną praktykę zawodowa rozpoczęłam w 2004 r. zakładając  Centrum Terapii Jąkania w Bydgoszczy, później Poradnię Logopedyczną współpracując z wieloma specjalistami różnych dziedzin.

W międzyczasie uczestniczyłam w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach zawodowych wciąż doskonaląc swój warsztat jako terapeuta dziecięcy. W terapii dzieci i rodziców opieram się na nurcie poznawczo-behawioralny. W pracy z młodzieżą i dorosłymi czerpię wiedzę z różnych nurtów dostosowując pracę do potrzeb pacjenta. 

Dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, ze moje wybory na ścieżce zawodowej doprowadziły mnie do pełnej satysfakcji w podejściu terapeutycznym w pracy z osobą dorosłą, dzieckiem i jego rodziną. Jednak wciąż podążam za nowymi trendami w diagnozie i terapii uczestnicząc w specjalistycznych  zjazdach, kongresach i konferencjach poświęconych diagnozie i terapii dziecka.

Wykształcenie

 • WSB-NLU  psychologia specjalność kliniczna - 5 letnie  studia magisterskie  

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego pedagogika - 5 letnie studia magisterskie

 • Uniwersytet Gdański neurologopedia

 • Uniwersytet Gdański logopedia medialna

 • Uniwersytet Gdański terapia logopedyczna

Pozostałe wybrane szkolenia 

 • Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży - Warszawa

 • Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii - Warszawa - 2 lata 

 • Professional Coaching - Bydgoszcz 

 • Terapia poznawczo-behawioralna - Wrocław - kurs

 • Psychopedagogiczna analiza rysunku dziecka w wieku przedszkolnym   i wczesnoszkolnym - kurs Kraków 

 • Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym - I 

 • Certyfikowane szkolenia  z metody Tomatisa 1,2,3, oraz najwyższy -  4 stopnia - nadające tytuł Konsultanta Metody Tomatis® Developpement S.A. Luksemburg

 • Neuroflow - aktywny trening słuchowy Warszawa

 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mowy z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną, stopień 1 i 2 praktyczny (Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania dr. M. Chęćka) 

 • Certyfikowane szkolenie z kompleksowej terapii jąkania - metoda prof.L.Arutiunian

 • Jąkanie wczesnodziecięce (prof. T. Tarkowski, Fundacja Orator)

 • Szkolenie z rehabilitacji zaburzeń głosu Warszawa 

 • Emisja I Higiena Głosu - Gdynia

 • Certyfikowane szkolenie - Diagnoza  rozwoju mowy w oparciu o wystandaryzowany test:  Kartę Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD) 

Telefon

+48 606757624

bottom of page