top of page

RODO

Uprzejmie informujemy, że firma: Klinika Mowy i Ruchu mgr Sylwia Zientek

(dalej: „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych jest firma 

Klinika Mowy i Ruchu mgr Sylwia Zientek, Nip 9531038826

2. z Administratorem można się kontaktować:

- pisemnie, na adres: ul. Cicha 32, 85-650 Bydgoszcz

- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: klinikamowy@gmail.com

3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, obsługi zgłoszeń i reklamacji, oraz umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,

5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, a także w zakresie rozliczeń należności,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny w celach wskazanych w pkt 4 powyżej,

7.przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.– Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku nie podania danych niemożliwe będzie wystawienie faktury sprzedaży, a co za tym idzie zakup towaru/usługi.

bottom of page