top of page

1.

Psycholog dziecięcy

Zakres usług:

- problemy rozwojowe

- problemy z zachowaniem

- problemy społeczne

- problemy emocjonalne

- lęki 

- jąkanie

- mutyzm wybiórczy 

Diagnoza:

- osobowości

- inteligencji

Gdy wizyta dotyczy dziecka:

 

1 KROK  - szczegółowy  wywiad z rodzicem. Spotkanie odbywa się bez udziału dziecka. Jest to rozmowa przede wszystkim o rozwoju, jego trudnościach oraz mocnych stronach. 

2 KROK - Badanie, rozmowa i wywiad z dzieckiem w zależności od zgłaszanej trudności dostosowany  do jego wieku. 

3 KROK - program terapeutyczny. Ustalana jest strategia postępowania terapeutycznego. Rodzice otrzymują wskazówki oraz ćwiczenia  do pracy w domu. W zależności od wieku dziecka i jego trudności zalecane są dalsze wizyty terapeutyczne lub kontrolne. Często praca i spotkania dotyczą rodziców - wsparcie w wychowaniu coaching rodzicielski.

Pierwsza wizyta - 200 zł

Kolejne wizyty - 200 zł 

Terapia psychologiczna dziecka
Terapia psychologiczna dziecka
bottom of page