top of page

Hanna Wierzbicka

Jestem  logopedą, neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą ręki, oraz terapeutą miofunkcjonalnyn. 

Największe doświadczenie mam w pracy z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu, oraz z osobami jąkającymi się. W pracy łączę wiedzę z zakresu integracji sensorycznej i neurologopedii. 

Specjalizuję się z diagnozie wędzidełka językowego, Kinesiotapingu, oraz masażach logopedycznych. 

 

Wykształcenie

    •    Logopedia szkolna

    •    Logopedia ogólna

    •    Neurologopedia

    •    Akademia Sztuk Pięknych

    •    Studia z zakresu integracji sensorycznej

    •    Podyplomowe studia pedagogiczne 

    •    Terapia ręki I i II stopnia

    •    Terapia miofunkcjonalna 

    •    Terapia karmienia/terapia miofunkcjonalna

    •    Ankyloglosja- wędzidełko języka: diagnoza, terapia                     przed i po zabiegu

    •    Ankyloglosja - diagnoza i terapia logopedyczna przed i             po zabiegu 

    •    Wędzidełka z punktu widzenia doradcy laktacyjnego

    •    Ocena wędzidełka u niemowląt i dzieci starszych -                       procedura badania z wykorzystaniem różnorodnych                   narzędzi

    •    Terapii miofunkcjonalnej. Kompleksowy i funkcjonalny               program obszaru orofacjalnego  I i II stopień.

    •    Kinesiotaping medyczny- Plastrowanie statyczne i                       dynamiczne w logopedii

Tel.

+48 664458205

bottom of page