top of page

Jak pracuję z dzieckiem

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta zawsze odbywa się bez dziecka, spotykam się z rodzicami i zbieram dokładny wywiad – wtedy też ustalamy cele naszej pracy i umawiamy spotkania z samym dzieckiem, bądź z całą rodziną w gabinecie albo w domu.

 

Diagnoza problemu

Kolejne wizyty przeznaczone są na diagnozę problemu. Gdy wszystko jest dla mnie jasne i czytelne, przekazuję diagnozę rodzicom i dziecku – wtedy umawiamy się na pracę terapeutyczną, która trwa tyle, ile dziecko i rodzina tego potrzebują, aby osiągnąć ustalone cele, czyli najczęściej lepszą jakość życia – lepszą komunikację i relacje.

 

 

Praca terapeutyczna

Praca terapeutyczna to praca klienta i terapeuty. Do efektów potrzebna jest po prostu chęć do tej pracy – wysoka motywacja do zmiany umożliwia dojście do lepszego komfortu życia. W razie potrzeby współpracuję z zaufanymi lekarzami z zakresu psychiatrii, których pomoc farmakologiczna byłaby wskazana.

 

Obserwacja

W pracy z nauczycielami skupiam się na wypracowaniu porozumienia między nimi a rodzicami i uczniami. Szczególną uwagę przykładam do obserwacji zachowania dziecka i wdrożenia konkretnych procedur pomocowych ułatwiających mu życie w szkole, przedszkolu czy żłobku.

 

Jak pracuję z osobą dorosłą

Pierwsze spotkania konsultacyjne

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą nigdy nie oznacza rozpoczęcia terapii. Zawsze poprzedza ją trzy spotkania, które nie zobowiązują do dalszej wspólnej pracy, lecz które mają pomóc w nakreśleniu problemu i zastanowieniu się jaka forma pomocy będzie dalej najbardziej korzystna.

Praca terapeutyczna

Cykliczne spotkania terapeutyczne 1-2 razy w tygodniu po 50 minu

bottom of page