top of page
3.
Terapia jąkania

Zakres usług:

​ dzieci w wieku przedszkolnym:

1 KROK  - szczegółowy  wywiad z rodzicem. Spotkanie odbywa się bez udziału dziecka. Jest to rozmowa przede wszystkim o rozwoju, rozwoju mowy dziecka, jego trudnościach oraz mocnych stronach. 

2 KROK - diagnoza. Badanie mowy dziecka dostosowane jest do jego wieku. Jest to specjalistyczna diagnoza niepłynności mowy oparta o profesjonalny test do badania jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym. 

3 KROK - program terapeutyczny. Ustalana jest strategia postępowania terapeutycznego. Rodzice otrzymują wskazówki oraz ćwiczenia  do pracy w domu. W zależności od wieku dziecka oraz nasilenia jąkania zalecane są dalsze wizyty terapeutyczne lub kontrolne.

dzieci w wieku szkolnym, młodzież i dorośli

1 KROK - diagnoza. Badanie  mowy oraz rozmowa z ustaleniem planu terapeutycznego

Pierwsza wizyta-  200 zł

Kolejne wizyty - 200 zł

TURNUS LECZENIA JĄKANIA  - kompleksowa terapia jąkania

CZAS TRWANIA:  9 DNI

DLA KOGO: dzieci w wieku szkolnym, młodzież i osoby dorosłe

MIEJSCE:  siedziba Centrum Terapii Jąkania w Bydgoszczy

Podczas turnusu nauczysz się:

  • techniki opanowania bloków i jąkania,

  • techniki oddechowej,

  • techmiki relaksacyjnej,

  • płynnej mowy terapeutycznej,

  • stosowania płynnej mowy podczas rozmowy w grupie,

  • stosowania płynnej mowy podczas rozmów w terenie

  • jak poradzić  sobie z lękiem przed wystąpieniami publicznymi.

  • nauczysz się prostych ćwiczeń artykulacyjnych poprawiających dykcję oraz wyrazistość mowy.

 

Podczas zajęć  stosowane są również słuchawki Forbrain®, które wzmacniają i utrwalają płynną mowę.

 

Otrzymasz materiały do samodzielnej pracy po turnusie. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia  o przebytej terapii oraz wskazania do dalszego postępowania.

 

Kwalifikacje oraz szczegółowy program turnusu można uzyskać po konsultacji/diagnozie.

Centrum nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.

więcej oraz terminy na: www.facebook.com/terapiajakania 

TERAPIA JĄKANIA MAŁYCH DZIECI:

Program płynnej mowy  "PRZEDSZKOLAK SIĘ JĄKA" - to autorski program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, które mówią niepłynnie. Jąkanie u dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo wrażliwym i delikatnym tematem. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jąkającymi się pozwoliło na wypracowanie optymalnego programu profilaktyki oraz terapii. 

IMG_6912.jpg
IMG_4021.jpg
IMG_3792.jpg
IMG_2790.jpg
IMG_6930.jpg
bottom of page