3.
Terapia jąkania

Zakres usług:

1 KROK  - szczegółowy  wywiad z rodzicem. Spotkanie odbywa się bez udziału dziecka. Jest to rozmowa przede wszystkim o rozwoju, rozwoju mowy dziecka, jego trudnościach oraz mocnych stronach. 

2 KROK - diagnoza mowy dziecka. Badanie mowy dziecka dostosowane jest do jego wieku. Jest to specjalistyczna diagnoza niepłynności mowy oparta o profesjonalny test do badania jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym. 

3 KROK - program terapeutyczny. Ustalana jest strategia postępowania terapeutycznego. Rodzice otrzymują wskazówki oraz ćwiczenia  do pracy w domu. W zależności od wieku dziecka oraz nasilenia jąkania zalecane są dalsze wizyty terapeutyczne lub kontrolne.

Pierwsza wizyta-  200 zł

Kolejne wizyty - 100 zł

Kompleksowa terapia jąkania - specjalistyczny program terapeutyczny, TURNUS - więcej na: www.facebook.com/terapiajakania 

Niepłynność mowy, jąkanie u dzieci  jest to bardzo złożony problem o podłożu psychologiczny jak i neurologopedycznych. podczas diagnozy oraz terapii stosuję podejście zarówno psychologiczne, neurologopedyczne jak i pedagogiczne. Bardzo ostrożnie i szczegółowo dobieram odpowiedni program i strategię terapeutyczną.

Autorski program: 

"płynna mowa u malucha"

Program adresowany jest dla dzieci z problemem niepłynności mowy w wieku przedszkolnym. Oparty jest na pracy terapeutycznej całej rodziny.

W terapii stosuję trzy rodzaje postępowania:

Kryterium doboru metody oparte jest na   sposób oddziaływania na niepłynność mówienia u dzieci.

METODA POŚREDNIA - Pośrednie oddziaływanie na jąkanie przeprowadza się różnymi technikami mając na względzie nieharmonijny rozwój dziecka w tym wieku główny nacisk kładę na deficyty rozwojowe.

METODA BEZPOŚREDNIA - W terapii bezpośredniej wykorzystywane są ćwiczenia poprawiające płynność mówienia.

METODA KOMPLEKSOWA -  To całościowe podejście terapeutyczne. Terapia przebiega w formie turnusu terapeutycznego. 

W terapii aktywnie uczestniczą rodzice i to oni realizują program z dzieckiem, terapeuta jest osoba tylko kierującą i wspierającą proces terapii. Daje to dziecku zaufanie do procesu terapii i wprowadza sprzyjającą atmosferę.

Do programu kwalifikowane są dzieci po konsultacjach z rodzicem. Późniejsza forma też odbywa się on - line lub stacjonarnie z rodzicem, który dostaje kolejne wytyczne do pracy w zależności od potrzeb dziecka.
Program dobierany jest indywidualnie do problemu dziecka.

 

Prywatna Poradnia Logopedyczna z Centrum Terapii Jąkania

Ul. Cicha 32

Bydgoszcz

Tel: +48 606757624

  • YouTube Ikona społeczna
  • Instagram
  • Logopraktyk
  • Facebook Social Ikona

Rejestracja telefoniczna 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach: 10:00 - 18:00

Wizyty wyłącznie w umówionych wcześniej  godzinach