top of page
3.
Terapia jąkania

Zakres usług:

​ dzieci w wieku przedszkolnym i młodsze:

1 KROK  - szczegółowy  wywiad z rodzicem. Spotkanie odbywa się bez udziału dziecka. Jest to rozmowa przede wszystkim o rozwoju, rozwoju mowy dziecka, jego trudnościach oraz mocnych stronach. 

2 KROK - diagnoza. Badanie mowy dziecka dostosowane jest do jego wieku. Jest to specjalistyczna diagnoza niepłynności mowy oparta o profesjonalny test do badania jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym. 

3 KROK - program terapeutyczny. Ustalana jest strategia postępowania terapeutycznego. Rodzice otrzymują wskazówki oraz ćwiczenia  do pracy w domu. W zależności od wieku dziecka oraz nasilenia jąkania zalecane są dalsze wizyty terapeutyczne lub kontrolne.

dzieci w wieku szkolnym, młodzież i dorośli

1 KROK - diagnoza. Badanie  mowy oraz rozmowa z ustaleniem planu terapeutycznego

Konsultacja wstępna 1-2 wizyt-  200 zł/ spotkanie

Kolejne wizyty - 150 -180zł

IMG_6912.jpg
IMG_4021.jpg
IMG_3792.jpg
IMG_2790.jpg
IMG_6930.jpg

TURNUS 
HARMONIJNA TERAPIA JĄKANIA
 

 kompleksowa logopedyczno - psychologiczna  terapia jąkania

CZAS TRWANIA:  7 DNI

DLA KOGO: dzieci w wieku szkolnym, młodzież i osoby dorosłe

MIEJSCE:  siedziba Centrum Terapii Jąkania w Bydgoszczy

Podczas turnusu nauczysz się:

  • techniki opanowania bloków i jąkania,

  • techniki oddechowej,

  • techmiki relaksacyjnej,

  • płynnej mowy terapeutycznej,

  • stosowania płynnej mowy podczas rozmowy w grupie,

  • stosowania płynnej mowy podczas rozmów w terenie,

  • jak poradzić  sobie z lękiem przed wystąpieniami publicznymi.

  • świadomości oraz zarządzania emocjami

  • nauczysz się prostych ćwiczeń artykulacyjnych poprawiających dykcję oraz wyrazistość mowy.

  • psychoedukacja rodziców

 

Podczas zajęć  stosowany jest skuteczny program nauki płynnej mowy. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów neurologopeda, specjalista integracji sensorycznej, terapeutę TUS,  psycholog. Program został zmodyfikowany w oparciu o najnowszą wiedzę o rozwoju i wychowaniu dziecka. 

Otrzymasz materiały do samodzielnej pracy po turnusie. 

 

Kwalifikacje oraz szczegółowy program turnusu można uzyskać po konsultacji/diagnozie.

Centrum nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.

więcej oraz terminy na: www.facebook.com/terapiajakania 

TERAPIA JĄKANIA MAŁYCH DZIECI:

Program płynnej mowy  - to autorski program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych,  które mówią niepłynnie. Jąkanie u dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo wrażliwym i delikatnym tematem. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jąkającymi się pozwoliło na wypracowanie optymalnego programu profilaktyki oraz terapii. 

 

NOWOŚĆ

Terapia Mutyzmu 

Gdy wizyta dotyczy dziecka:

 

1 KROK  - szczegółowy  wywiad z rodzicem. Spotkanie odbywa się bez udziału dziecka. Jest to rozmowa przede wszystkim o rozwoju, jego trudnościach oraz mocnych stronach. 

2 KROK -  Rozmowa i wywiad  z dzieckiem w zależności od zgłaszanej trudności dostosowany  do jego wieku. 

​​

3 KROK - program terapeutyczny. Ustalana jest strategia postępowania terapeutycznego. Rodzice otrzymują wskazówki oraz ćwiczenia  do pracy w domu/przedszkolu/szkole. W zależności od wieku dziecka i jego trudności zalecane są dalsze wizyty terapeutyczne lub kontrolne. Często praca i spotkania dotyczą rodziców - wsparcie w wychowaniu coaching rodzicielski.

Konsultacja wstępna 1- 2 wizyt - 180 zł / spotkanie 

Kolejne wizyty - 180

bottom of page