top of page
3.
Terapia jąkania

Zakres usług:

​ dzieci w wieku przedszkolnym i młodsze:

1 KROK  - szczegółowy  wywiad z rodzicem. Spotkanie odbywa się bez udziału dziecka. Jest to rozmowa przede wszystkim o rozwoju, rozwoju mowy dziecka, jego trudnościach oraz mocnych stronach. 

2 KROK - diagnoza. Badanie mowy dziecka dostosowane jest do jego wieku. Jest to specjalistyczna diagnoza niepłynności mowy oparta o profesjonalny test do badania jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym. 

3 KROK - program terapeutyczny. Ustalana jest strategia postępowania terapeutycznego. Rodzice otrzymują wskazówki oraz ćwiczenia  do pracy w domu. W zależności od wieku dziecka oraz nasilenia jąkania zalecane są dalsze wizyty terapeutyczne lub kontrolne.

dzieci w wieku szkolnym, młodzież i dorośli

1 KROK - diagnoza. Badanie  mowy oraz rozmowa z ustaleniem planu terapeutycznego

Pierwsza wizyta-  200 zł

Kolejne wizyty - 200 zł

TURNUS LECZENIA JĄKANIA

 kompleksowa terapia jąkania

CZAS TRWANIA:  10 DNI

DLA KOGO: dzieci w wieku szkolnym, młodzież i osoby dorosłe

MIEJSCE:  siedziba Centrum Terapii Jąkania w Bydgoszczy

Podczas turnusu nauczysz się:

  • techniki opanowania bloków i jąkania,

  • techniki oddechowej,

  • techmiki relaksacyjnej,

  • płynnej mowy terapeutycznej,

  • stosowania płynnej mowy podczas rozmowy w grupie,

  • stosowania płynnej mowy podczas rozmów w terenie,

  • jak poradzić  sobie z lękiem przed wystąpieniami publicznymi.

  • nauczysz się prostych ćwiczeń artykulacyjnych poprawiających dykcję oraz wyrazistość mowy.

 

Podczas zajęć  stosowany jest skuteczny program nauki płynnej mowy. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów neurologopeda, specjalista integracji sensorycznej, psycholog, psycholog dziecięcy. Podczas zajęć stosowane są logopedyczne   słuchawki Forbrain® - element metody Tomatisa®  które wzmacniają i utrwalają płynną mowę.

 

Otrzymasz materiały do samodzielnej pracy po turnusie. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia  o przebytej terapii oraz wskazania do dalszego postępowania.

 

Kwalifikacje oraz szczegółowy program turnusu można uzyskać po konsultacji/diagnozie.

Centrum nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.

więcej oraz terminy na: www.facebook.com/terapiajakania 

TERAPIA JĄKANIA MAŁYCH DZIECI:

Program płynnej mowy  - to autorski program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych,  które mówią niepłynnie. Jąkanie u dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo wrażliwym i delikatnym tematem. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jąkającymi się pozwoliło na wypracowanie optymalnego programu profilaktyki oraz terapii. 

IMG_6912.jpg
IMG_4021.jpg
IMG_3792.jpg
IMG_2790.jpg
IMG_6930.jpg
bottom of page